ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سخنان دکتر عطالله امیدوار در نمایشگاه «قرنیه هشتم»

70
نمایشگاه «قرنیه هشتم» روز جمعه 27 دی ماه 98 به کوشش و انتخاب علی مزارعی مدرس دانشگاه آزاد تهران غرب در گالری شَلمان گشایش یافت. در این نمایشگاه آثار عکاسی تا 2 بهمن به نمایش درآمد. در گشایش نمایشگاه دکتر عطاءالله امیدوار سخرانی کردند.

u_2505645

1 سال پیش
جالب بود
pixel