مفاهیم مجوزهای دسترسی در شیرپوینت ۲۰۱۳

457

در این ویدیو که همراه با زیرنویس فارسی است. با ساختار حقوق دسترسی در شیرپوینت 2013 آشنا شوید. برای استفاده از شیرپوینت 2013 آنلاین به سرویس ابری اورست www.ever247.net مراجعه کنید.