مشکلات تردد معلولین در سطح شهر

1,607
برنامه نما دو به مناسبت روز جهانی معلولان اقدام به تهیه مستند گزارشی از مشکلات تردد معلولان در سطح شهر نموده است . توانیابان رعد الغدیر مسائل خود را در این گزارش اینگونه شرح دادند... www.raad-alghadir.org
pixel