آب بپاشید و بشکه له کنید

1,678

لحظه مچاله شدن بشکه توسط مهران غفوریان را در برپا ببینید