روش تهیه پودر کلسیم برای لاکپشت ها از کف دریا

1,449
در این ویدیو روش تهیه پودر کلسیم برای تغذیه لاکپشت ها که بسیار به آن نیاز دارند از کف دریا توضیح داده شده است.
pixel