روش تهیه پودر کلسیم برای لاکپشت ها از کف دریا

982

در این ویدیو روش تهیه پودر کلسیم برای تغذیه لاکپشت ها که بسیار به آن نیاز دارند از کف دریا توضیح داده شده است.