برترین حرکات کارل جنکینسون در فصل ۲۰۱۸/۱۹

64
آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی