درخواست وام غیر کشاورزی توسط نماینده مجلس از بانک کشاورزی!

463

خدارحمی: پوشه ام پُر از درخواست وام های غیرکشاورزی است که جلویش را گرفتم!

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده