ماهی بلنی مقلّد: Plagiotremus tapeinosoma

82

ماهی بلنی مقلد (Plagiotremus tapeinosoma)، از بلنی‌های دنداندار شانه‌ای ساکن آب‌های گرمسیری تا عمق 40 متری است که گفته می‌شود در آب‌های ایران هم وجود دارد (مشکوک). از طریق حمله به ماهیان دیگر و کندن بافت سطحی، موکوس و گاه فلس از سطح بدن آنها تغذیه می‌کنند. گاهی حمله‌های بی‌خطری به غواصان دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Plagi otremus-tapeinosoma.html

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel