سرطان سینه بانوی ٥١ ساله با تورم شدید دست

1,020
سرطان سینه بانوی ٥١ ساله با تورم شدید دست

ⓐⓢⓐⓛ

2 سال پیش
مادربزرگ مامانمم همینجور بود فوت کرد
pixel