درمان زخم عمیق پا بر اثر دیابت(پایی که بنا بود قطع شود)

3,906

هم دیابت و هم زخم پای دیابتی ، قابل درمان و مداوا هستند و می توان از قطع پا جلوگیری کرد . فقط با اصلاح تغذیه ........................ اطلاعات بیشتر در لینک : http://nutritionandhealth.ir/post/356

هادی انصاری
هادی انصاری 161 دنبال کننده