پاسخ به 20 سوال مهم دریافت کد بورسی و کد آنلاین

713

در این ویدئو که توسط کارشناسان ارشد کالج آموزشی تی بورس تهیه گردیده است، به 20 سوال مهم و پرتکرار در رابطه با دریافت کد بورسی و کد آنلاین پاسخ داده میشود. جهت دریافت کد بورسی رایگان به آدرس www.ttse.ir/broker مراجعه کنید.