عصبانیت شدید استراماچونی در نشست خبری و ترک جلسه:

535
عصبانیت شدید استراماچونی بعد از بازی با ماشین سازی
pixel