قانونی که سال هاست برای ازدواج اجرا نمی شود!

159
آن-شو نیوز
آن-شو نیوز 5 دنبال‌ کننده

قانونی که چهارده سال است درخصوص *ازدواج* تصویب شده و بایستی اجراء میشد اما صداش و هم درنیوردند. ببینید خیلی جالبه. تا زمانی کرد *مرد مومن و انقلابی و تقوا* متصدی اجرای قانون نشود کارها پیش نمیرود. انتخابات نزدیک است. بدانیم به جه کسانی رای میدهیم. *سیاست الهی/ سیاست شیطانی*

آن-شو نیوز
آن-شو نیوز 5 دنبال کننده