احساس رئال مادریدی بودن را چگونه درک کنیم؟ (زیرنویس فارسی)

261
هوادارا رئال مادرید بودن احساس خاصی را به همراه دارد که به سادگی قابل توصیف نیست. چطور می شود مادریدیستا بودن را توضیح داد؟ ترجمه و زیرنویس: زهرا افشار
pixel