شبکه عصبی کانولوشنالی(CNNs) چیست؟

140

در این دوره آموزشی یکی از موضوعات مهم در یادگیری ماشین یعنی شبکه های عصبی و کاربرد آن در پردازش تصویری می پردازیم.در این قسمت معرفی مختصری از شبکه عصبی کانولوشنالی(CNNs) خواهیم داشت و در ادامه چرایی استفاده از آن و کاربرد های آن را در یادگیری عمیق بررسی می کنیم

Dzone_ir
Dzone_ir 2 دنبال کننده
مانکن - قسمت 7
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 52 دقیقه
مانکن - قسمت 7