داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

چالش های ارتقاء کیفیت در سازماندهی اطلاعات

98
98 بازدید
اشتراک گذاری
دبیر: دکتر مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اعضا: دکتر رحمت الله فتاحی؛ دکتر محسن حاجی زین العابدینی؛ دکتر سید مهدی طاهری؛ طاهره یعقوب پور؛ ملیحه درخوش؛ این نشست به بررسی چالش های سازمان دهی اطلاعات و کیفیت تولید پیشینه های کتاب شناختی در کتابخانه های مختلف اختصاص داشت.
pixel