علل و انواع کمر درد و روش های درمان کمر درد

4,905
انواع کمر ۱- کمر دردهای مکانیکی یعنی کمردرد هایی که با استراحت بهتر می شوند و با حرکت بدتر می شوند، مانند پارگی دیسک کمر ،تنگی کانال نخاعی ۲- دردهای التهابی یعنی دردهایی که صبح ها هنگام برخاستن بیمار از بستر ایجاد می شوند و هنگامی که بیمار کمی گرم می شود و حرکت می کند درد بیمار بهتر می شود. این نوع دردها معمولا در بیماری‌های التهابی دیده می شود مانند آرتریت روماتوئید ، اسپوندیلیت آنکیلوزان. ۳- دردهایی که مخلوطی از اینها هستند. اطلاعات بیشتر راجع به انواع کمر درد https://bit.ly/30GWOQA

Follow .follow you

3 هفته پیش
Follow me please
pixel