دستگاه کراشر یا آسیاب چوب

5,564

این دستگاه چوب را تبدیل به خاک اره میکند که در صنایع مختلف مانند نئوپان و زغال فشرده و ... استفاده می شود