حسی (S) در تست شخصیت شناسی MBTI

51
افراد حسی اطلاعات را جمع می کنند تا چیزی را نشنوند، بو نکنند و لمس نکنند. این افراد به صورت اکتسابی قدرت تجزیه و تحلیل و نگهداری اطلاعات بیشتری از طریق حواس پنج گانه به آن ها منتقل می شود. اگر شما جز افراد حسی باشید به خانه یکی از دوستانتان که بروید قطعا به جزئیات توجه می کنید و آن را در ذهن خود می سپارید و هنگامی که بعد از مدت ها کسی بگوید خانه او چگونه بود تمام جزئیات را حتی اندازه اتاق خواب را به او شرح می دهید. همچنین اگر یک تصادفی را بخواهید تعریف کنید آن قدر با جزئیات شرح می دهید که حتی رنگ لباس فرد مجروح هم می گویید. افراد حسی ترجیح می دهند در مباحث علوم تجربی و مباحث مهندسی که قابل حس کردن هستند ارتباط برقرار کنند. شما حسی ها افراد واقع بین و عملگرایی هستید و همچنین به آمار و ارقام واقعی بیش از نظریه و تئوری اعتقاد دارند. شما حسی ها به انجام کارهایی علاقه‌مند هستید که کاربرد عملی دارند و اجراشدنی هستند. -------------- قطبینو تی وی از شما دعوت می‌کند در تست شخصیت شناسی MBTI در سایت قطبینو شرکت نمایید. http://qtbno.ir/mbtiaparat
pixel