چرا حیوانات بچه های خود را میخورند

435
https://t.me/tabrizlinks اگر توليد مثل و بقاي نسل را مهم ترين هدف زندگي در نظر بگيريم، شايد خوردن بچه ها، بيهوده ترين و عجيب ترين رفتار در ميان جانداران باشد؛ با وجود اين، برخي از حيوانات دست به چنين عملي مي زنند، و فرزندان خود را مي خورند. البته آنان توجيهي منطقي براي اين رفتار خود دارند.! با دیدن کليپ کوتاه علمي در مورد موضوعات مختلف، سهم کوچکي در اشاعه علم داشته باشيد.
شبکه سهند 1.5 هزار دنبال کننده
pixel