عکاس از عکس کودک خردسال در مرز می گوید

150

تبریز امروز: کودک خردسال در حال نگاه و فریاد به پلیس مرزی ایالات متحده است که مادر او را مورد بازخواست و بازجویی قرار داده اند

تبریز امروز 123 دنبال کننده
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel