کلیپ بازی تیم تراکتور با سایپا

2,582

تیم تراکتور با سه امتیاز شیرین مقابل سایپا به خانه برگشت.