The Kubrick Zoom

93
hollywood.report
hollywood.report 158 دنبال‌ کننده

استنلی كوبريك كارگردان صاحب سبك و كمال‌گرای سينمای جهان است كه بسياری از فيلمهايش باری فلسفي را به دوش می كشد. او توانست با اقتباس های ادبی، شاهكارهای سينمايی كم نظيری را خلق كند. کوبریک بیشتر از اینکه بر روابط انسانی توجه کند، بر خود انسان متمرکز شده است. سینمای کوبریک پیچیده گی های خاص خودش را دارد .هر صحنه ای را بارها تصویربرداری می کرد تا به آن کمال مورد نظرش برسد. کوبریک استاد مسلم نمای تراولینگ، زوم، زوم معکوس و تکنیک نگاری بود.https://hollywood-report.com/ https://t.me/hollywoodreportcom

hollywood.report
hollywood.report 158 دنبال کننده