ویروس ها به زبان ساده

175

اطلاعاتی در مورد ویروسها و چرخه ی زندگی و فعالیت آنها و مسئله ی جهش و تکامل ، ضمیمه ی شماره ی دو مجموعه آموزشی " زیست شناسی ، ژنتیک و تکامل به زبان ساده " www.shariaty.com t.me/mozaffarshariaty

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel