منازل تعاونی شهرداری بندرامام خمینی(ره) در حال تخریب است

143
دفع غیراصولی و غیرفنی پساب ناشی از تصفیه آب ایستگاه های تاسیسات آبرسانی اداره آبفا بندر امام خمینی(ره) و آب جنوب شرق در سایه بی توجهی مسئولان شهری و شهرستانی، در حال تخریب کردن منازل تعاونی شهرداری بندر امام خمینی(ره) است.
pixel