مهرگان باستانی گرامی باد

725
فیلمان ها 143 دنبال‌ کننده
16 مهر ، مهر روز برابراست با بزرگترین جشن ایرانیان پس از نوروز با نام مهرگان ، {روز پیرروزی کاوه آهنگر بر زهاک ( ضحاک ) } به همه ی ایرانیان گرامی این روز راتبریک می گویم ، ولی سالهای سال است این جشن کهن رو بسیاری به فراموشی سپردند باشد که این آیین های کهن خود رو پاسداری کنیم . جشن مهرگان از 16 مهر، آغاز شده و در22 مهرماه برابر رام روز پایان می یابد.
فیلمان ها 143 دنبال کننده
pixel