ایران مراسم نیوز - مصاحبه۳/ دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه شهر آفتاب

16
سلسله مصاحبه: قسمت سه از هفت دکتر محمد رئوف قادری مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در گفتگو با مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی ایران مراسم نیوز در خصوص تفاهم نامه مشترک با اتاق بازرگانی ایران و تهران و تبدیل شده این نمایشگاه به پایانه صادراتی کشور خبر داد
pixel