آموزش باز و بسته کردن تجهیزات غواصی

224

این مهارت اولین مهارتی است که در دوره های مقدماتی آموزش غواصی فرا میگیرید همچنین اولین مهارتی است که در صورت نداشتن تمرین فراموش میکنید رمز طلایی یک غواص موفق: تمرین است و تمرین است و تمرین آموزش های بیشتر در سایت ما ---------------www.Ghava30.com---------------