جـوری که خانـوادم وارد اتـاقم مـیشن^_^❤ғollow=ғollow❤

709

شـاید‌دیـدن‌یـک‌کـانال‌و‌دنـبال‌کـردنش‌بـتونه‌زندگـیت‌رو‌عـوض‌کـنه!گـاهی‌وقـتا‌با‌تمـاشای‌یـک‌ویـدیو‌حـس‌و‌حالـت‌خـیلی‌عوض مـیشه‌و‌تـصمیم‌های‌جـدیدی‌مـیگیری^^ایـن‌کانال‌از‌اون‌کانالاسـت‌که‌خیلـی‌کـمکت‌مـیکنه;)پـس‌از‌دستـش‌نـده‌مـدیر‌کانـال:ســـــارا**ғollow=ғollow❤

#Sa-W-ra. . !•¡•♡ 2.5 هزار دنبال کننده

❤️ᶰᶤᶰᶤ---ᵏᵃᵈᵉʰ❤️

3 روز پیش
کانال nilma عزیز⁦❤️⁩ ایشون کپی نکرده کانال u-7225783 کپی کرده⁦❤️⁩^~^
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ مرسـی از حمایـتت گـلم❤❤❤❤

nilma

4 روز پیش
از رو کانالu7225783کپی کردی عزیزم
#Sa-W-ra. . !•¡•♡ جرا گوه میخوری؟از اینـستا آوردم!

u_7225783

1 هفته پیش
کپی شد
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: 50 دقیقه
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
pixel