برگزاری همه پرسی در سوئیس در مورد بریدن شاخ بز و گاو

325

با درخواست یک گاودار سوئیسی روز یکشنبه ۴ آذرماه (۲۵ نوامبر) میلیون ها نفر پای صندوق های رای می روند تا در مورد بریدن شاخ گاوها و بزها نظر دهند. *** منبع: یورونیوز، ۲۰۱۸٫۱۱٫۲۱

pixel