مستند مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی(مجید فتاحی)

122
مستند مدیران عامل اسبق سازمان نوسازی تهیه کننده و کارگردان: مجید فتاحی 50سالگی#سازمان _نوسازی#جشن#وزیر _ارتباطات#مدیران _سازمان#بافت _فرسوده #اقای پیروز حناچی#همایش#جشن#پارک ملت#خزانه#مدیر _عامل#فرمانیه#مناطق#میدان تره بار#بافت _فرسوده#سازندگی
مجید فتاحی 33 دنبال کننده
pixel