ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نوآوری در رسانه با مرکزیت اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز گردید.

19
توسعه اقتصاد دانش بنیان، تغییر در افق رسانه‌ای و نوآوری اجتماعی در اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. بزرگترین نوآوری در رسانه پارک‌های علم و فناوری کشور؛ با مجهزترین ابزار رسانه‌ای آغاز به کار کرد. اتاق رسانه پلتفرمی برای ایجاد شبکه‌ای است تا دانشگاه نسل سه و چهار بتواند کار اصلی خود را انجام دهد.
pixel