شوری خاک و آب و مفاهیم آن ها

285
تعریف و نحوه ی تشخیص خاک شور،خاک سدیمی و خاک شور-سدیمی مفهوم سار،ای سی، ای اس پی،و پی اچ
Sabzkavoshan 69 دنبال کننده
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel