ذنب رسالت

322
هر که بامش بیش، برفش بیشتر. مسئولیت سنگین تر، فعالیت بیشتر23 سال بیشتر نبود. اما 23 هزار سال صدمه دید و بیشتر. «مَا أُوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ مَا أُوذِیتُ». ذنب پیغمبر یکی بود؛ رسالتش، قرآنش، همه یکی است. دعوتش، مجاهدتش، مکه اش، مدینه اش، جنگ هایش، حبس شدن او در حجر ابی طالب و... یکی است.
pixel