نظر جناب آقای دادور درباره ورکشاپ تکه چوبهای پولساز

2,390

پنجمین دوره ورکشاپ تکه چوبهای پولساز برای ساخت میز رزینی در تاریخ 22 شهریور توسط گروه آموزشی اپوکسی کار برگزار شد. نظرات شرکت کنندگان این دوره راهنمای کار ما است. آموزش گام به گام ساخت میز چوبی با رزین اپوکسی در سایت اپوکسی کار موجود است. برای اطلاع بیشتر در مورد ورکشاپ به صفحه زیر مراجعه کنید: http://epoxykar.com/product/woodworkshop/