بخشی از مستند عملکرد یک ساله اداره کل استاندارد بوشهر

687
بخشی از مستند عملکرد یک ساله اداره کل استاندارد استان بوشهر به سفارش روابط عمومی حرفه ای استاندارد (آقای بحرینی) (بخش دوم) تولید شده در شرکت فیلمسازی دوربین نگار بوشهر
pixel