بیستمین دورهمی مدرسان کشور

8
دهم بهمن ماه در فرهنگسرای رسانه ی تهران با سخنرانی ستارگان صنعت آموزش کشور برگزار شد.
pixel