مستند بناهای مقدس با دوبله فارسی - اوراکل ها

427

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** در «دلفی» و دیگر معبدهای پیشگویی در یونان باستان، باور بر این بود که خدایان از طریق کاهنان یا روحانیون با انسان سخن می گویند و او را از چشم انداز آینده آگاه می کنند. یافته های جدید علمی نشان می دهد که این دیدگاه ها در نتیجه ی تاثیر نیروهای قدرتمندی مانند لرزش های زمین یا خواص مغناطیسی، شکل گرفته بوده.