تخته سفید مایکروسافت - اولین نگاه و کار با آن

358

در این ویدیو نحوه کار با برنامه تخته سفید مایکروسافت (Microsoft whiteboard app) را مشاهده می کنید, که کار مجازی با قلم دیجیتال را قادر می سازد.

وینفون
وینفون 876 دنبال کننده