آموزش معارف اسلامی در دانشگاه مجازی المصطفی(ص)

263

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دانشگاه المصطفی با آموزش معارف اسلامی به صورت مجازی و به زبان های زنده دنیا پذیرش دانشجویان از سراسر دنیا است. http://fa.abna.cc/