آیا کشیدن دندان کرسی بر خط میانی صورت تاثیرگذار است؟

369

گاهی از دندانپزشک خود می شنوید که دندان نهفته دارید یا با رادیو گرافی مشخص می شود که در اثر کمبود جا برای رویش یا دراثر رویش غیر عمودی، دندان توان رویش نیافته و در محیط دهان ظاهر نشده است و فرد هم هیچ گونه ناراحتی احساس نمی کند. اطلاعات تخصصی ارتودنسی در سایت https://jamilian.net