مصاحبه ویژه با شهاب حسینی

11,048

مصاحبه ی اشکان درویشی و رامین پرچمی با شهاب حسینی در برنامه حاشیه در حاشیه - تهیه کننده و کارگردان : اشکان درویشی - این مصاحبه برای 2 سال پیش می باشد

کیپ 7.3 هزار دنبال کننده
pixel