راز خوشحالی برای کار بهتر

30

ما اعتقاد داریم که برای شاد بودن باید کار کنیم، اما آیا عکس اون صدق می کنه؟ در این سخنرانی پر شور و جالب از سخنرانی های تد در “بلومینگتن” (TED Bloomington)، “شان آکر” روانشناس، اظهار می کند که این در حقیقت شادمانی است که مسبب تولید می شه. 31% افزایش بازدهی مغر 37% افزایش فروش فقط با .... همراه توان جم باشید www.tavanjam.com