کندوان روستای وصف نشدنی ایران

2,133

از معدود روستاهای صخره ای جهان، روستای شگفت انگیز کندوان در استان آذربایجان شرقی و شهرستان اسکو است. زیبایی خانه ها و آرامش کوچه هایش وصف ناشدنی ست. بایید بروید و ببینید ! کندوان فقط معماری نیست !!! عسل طبیعی اعلا، داروهای گیاهی و لبنیات مرغوب نیز آنجا منتظرتان است !

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel