افتتاحیه سومین دور گفتگوهای ایران وروسیه- مسکو باشگاه والدای 5 تیر98

61

سومین دور از گفتگوهای تخصصی ایران وروسیه در روز جهارشنبه 5 تیر ماه 98 در محل باشگاه مباحثه ای والدای در مسکو برگزار شد . مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه ، سجاد پور رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ، سبحانی مدیر کل برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت خارجه ، دمیر چی لو رئیس اداره روسیه در وزارت خارجه، و چند تن از صاحبنظان سیاسی کشورمان در این گفتگوها شرکت نمودند و با اندیشمندان و صاحبنظران روسی مهمترین تحولات روابط دو جانبه منطقه ای و بین المللی را مورد بحث و تبادل نظر قرارد اند.

pixel