گفتار 11 ”قصه حیرت انگیز برتولت برشت“

138
دوست داشتن چیزهای زیبا. زیبایی معنوی چیست؟و افلاطون در این خصوص چه می گوید...معنای علوم انسانی و به ویژه فلسفه الهیات
pixel