کاهش قیمت ارز در بازار

278
شبکه خبر- 11 دی 95- 11:45| در این بخش خبری با صمد کریمی رئیس اداره صادرات بانک مرکزی گفتگو شد.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel