تولید شیشه حرارتی پیرکس

789

ظروف شیشه ای از ماده اولیه سیلیس که از ماسه گرفته میشود تولید می گردند.سیلیس همراه چند افزودنی دیگر در کوره ذوب شده تا سیالی روان شود،سپس بصورت قلوه های بریده شده داخل قالب می گردد.در این مرحله ماده ذوب شده تحت فشار بیرونی پرس شده و شکل مشخض قالب را به خود می گیرد.سپس شیشه شکل گرفته سرد شده تا به دمای محیط برسد.در خلال این عملیات با روش های مشخص مقاومت شیشه شکل گرفته را در برابر تغییر دما و شکست افزایش داده تا ظروف با کارآیی متفاوت شیشه ای حاصل شود. کیفیت شیشه تولیدی بطور مداوم کنترل شده تا محصول مناسب به د

۷ ماه پیش
# ظرف
# غذا
Glasslock.ir
Glasslock.ir 3 دنبال کننده