پدر علم زلزله شناسی ایران: زلزله در تهران قطعی است

6,754
پدر علم زلزله شناسی ایران: وقوع زمین لرزه در #تهران قطعی است و این شهر یک روز نابود خواهد شد. امروز اگر زلزله بیاید دستکم 7 میلیون نفر در تهران کشته می شوند
خبرگزاری فارس 3.1 هزار دنبال کننده
pixel